Personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsbehandling
Gävle Offset AB behandlar namn, personnummer, e-post, telefonnummer, adresser och andra uppgifter du som privatperson uppgivit vid registrering eller beställning. Vi behandlar också uppgifter om dina beställningar och köp. Syftet med behandlingen är att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, för information, marknadsföring och personliga erbjudanden via exempelvis e-post eller brev samt statistik och affärsutveckling. 

Personuppgifterna sparas under den tid du har en relation med Gävle Offset AB samt under en tid därefter då du kan komma att återkomma med frågor och liknande avseende beställning eller leverans. 

Du kan anmäla till Gävle Offset AB att dina personuppgifter inte får användas i marknadsföringsändamål. Om du vill avsluta din relation med Gävle Offset AB tar vi tacksamt emot information om detta. Du har rätt att en gång per kalenderår skriftligen ansöka om information avseende de personuppgifter som behandlas. 

Som privatperson lämnar du genom att acceptera villkoren ditt samtycke till Gävle Offset AB:s personuppgiftsbehandling så som den beskrivs ovan.