Köpvillkor

Köpvillkor
Dessa villkor gäller för köp i Gävle Offset AB:s webshop, 556141-0308

Allmänt 
Gävle Offset AB tillhandahåller trycktjänster via Internet till dess kunder. Kund kan vara privatperson, föreningar, företag eller organisationer. Genom att slutföra en beställning i webshopen accepterar kund köpevillkor samt villkoren för personuppgiftsbehandling. Gävle Offset AB äger rätt att ta ut avgångsexemplar samt plikt- och arkivexemplar enligt ALG 10.

Priser och avgifter
Alla priser i webshopen är exkl moms, aktuellt pris framgår vid beställning. Gävle Offset AB förbehåller sig rätten att ändra sina priser utan föregående avisering. Moms tillkommer med 25%. Fraktkostnad avgörs av försändelsens vikt och till vilket postnummer leverans ska ske.

Beställning och avbeställning
Bindande avtal uppkommer när kund slutför en beställning i webshopen. När kund har genomfört en beställning sänds en orderbekräftelse till den e-post som registrerats. Kund har rätt och möjlighet att stoppa beställning så länge produktionen inte påbörjats. Kontakta oss omgående på mail, order@gavleoffset.se eller ring oss på telefon 026-66 25 00.

Betalning 
Betalning sker enligt faktura om kreditprövning godkänts eller med förskottsfaktura (vid ej godkänd kreditprövning samt till privatperson). Vid fakturabetalning sänds denna i första hand till angiven e-post och i andra hand till registrerad postadress. Betalningsvillkor är trettio (30) dagar netto. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta på 2 % per månad samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till kund. 

Leverans
Leverans anses ske när beställningen lämnar Gävle Offset AB. Leverans sker enligt villkoren under frakt och leveranser. Om kund inte hämtar ut försändelse, inte tar emot försändelse eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter tar Gävle Offset AB ut en avgift som ersättning för frakt och omkostnader.

Upphovsrätt
Kund är ensamt ansvarig för att beställning och leverans baserat på kunds original inte utgör intrång i upphovs- eller annan immaterialrätt.

Reklamation 
Om Gävle Offset AB levererar en felaktig eller bristfälligt utförd tjänst, varan skadats under transport eller om försändelsen försvunnit ska detta reklameras skriftligen till Gävle Offset AB som då hanterar reklamationen. Reklamation ska ske inom skälig tid från det att felet eller bristen upptäcktes eller borde ha upptäckts.

Ansvar
Kund ansvarar själv för kvaliteten på det original som beställning baseras på och dess anpassning till den tjänst som beställts. Kund förklarar sig införstådd med att det kommer att föreligga skillnad i färg mellan originalet visat på skärm och i tryckt form. 

Ändring av Villkoren
Gävle Offset AB har rätt att ändra villkoren på eget initiativ. Efter att beställning lagts äger Gävle Offset AB inte rätt att ändra förutsättningarna för den aktuella beställningen. 

Tvist
Svensk lag och rätt tillämpas på alla tjänster Gävle Offset AB tillhandahåller och säljer. Eventuella tvister med juridisk person prövas av svensk allmän domstol. Eventuella tvister med privatperson hänvisas till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Gävle Offset AB följer ARN:s rekommendationer.

Gävle Offset AB reserverar sig för eventuella fel